કોણ માં?

Pravin Shastri”s Story # 7

 

KON MAA

5 responses to “કોણ માં?

 1. Pingback: મારી વાર્તાની વાત (૨) | પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વાર્તાઓ

 2. surendra June 16, 2012 at 2:56 PM

  Extremly noble and real example of turning point in life for a beautiful and positive happy end . We may call this a beggining of realisation of humanity turning one’s heart to positive thinking. Thank you for puting this on paper brilliantly.
  Surendra Patel

  Like

 3. pravinshastri May 15, 2012 at 12:02 PM

  Thanks Harishbhai
  Pravina Shastri

  Like

 4. Harish Mehta May 15, 2012 at 11:58 AM

  Very touching story, I like the most and shared with my all friends. Thanks

  Like

 5. chandravadan May 13, 2012 at 1:45 PM

  HAPPY MOTHER’S DAY to ALL !
  Dr. Chandravadan Mistry
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  See you on Chandrapukar !

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: