જૅક અંકલ

STORY # 10

Jack Uncle

3 responses to “જૅક અંકલ

 1. pravinshastri September 22, 2014 at 12:29 AM

  ગાંધીસાહેબ મારી બધી જ વાર્તા આપને ગમી અને પ્રતિભાવ આપ્યો તે બદલ હું ખરેખર મારી જાતને ભાગ્યશાળી સમજું છું. આપનું મારા બ્લોગ સિવાય અન્ય બ્કોગનું પણ આપનું વાંચન પણ વિશાળ છે તે હું જાણું છું. વિવિધ વાંચન ધરાવતી વ્યક્તિના બે ઉત્તેજના દાયક શબ્દો મારા જેવા માટે તો એક એવૉર્ડ સમાન છે…આપનો આભારી છું

  Like

 2. mdgandhi21 September 22, 2014 at 12:15 AM

  બહુ સુંદર વાર્તા છે.

  Like

 3. Joseph Parmar June 2, 2012 at 8:52 AM

  શ્રી. પ્રવિણભાઈ,
  જય પ્રભુ!
  સુરતી બોલીમોશ્રિત વાર્તા ગમી, અમેરિકન માહોલની વાર્તા સાથે ગુજરાતી સાહિત્યના વિકાસની વાત પણ સહજ રીતે વ્યક્ત થયેલી છે. અભિનંદન!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: