માવડિયો વાર્તા # ૨૭

4 responses to “માવડિયો વાર્તા # ૨૭

 1. Pingback: મારી વાર્તાની વાત (૨) | પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વાર્તાઓ

 2. Pingback: માવડિયો વાર્તા # ૨૭ « પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વાર્તાઓ

 3. pravinshastri October 2, 2012 at 9:13 AM

  તનુબેન પૂજ્ય મનુભાઈ આપને મારા પ્રણામ. પંકજ-ભક્તિને વ્હાલ. આપણે આરીતે મળતા રહીશું. મારી વાર્તાઓ વાંચી પ્રતિભાવ આપતા રહેશો.
  પ્રવીણ.

  Like

 4. Bhakti M. Bhatt October 2, 2012 at 8:54 AM

  ભાઈ પ્રવીણ , વાર્તા ” માવડીઓ” ઘણી સુંદર, ખુબ ગમી.
  -તનુબેન અને ભક્તિ મ. ભટ્ટ(વર્સોવા -મુંબઈ )

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: