ના તો કારવાઁ કી તલાશ હૈ,

ના તો કારવાઁ કી તલાશ હૈ,
ફિલ્મ – બરસાતકી રાત 1960
સંગીત – રોશન
ગીતકાર સાહિર
ગાયક – રફી, મન્ના ડે, આશા ભોસલે, બાતિશ અને સુધા મલ્હોત્રા

ના તો કારવાઁ કી તલાશ હૈ, ના તો હમસફર કી તલાશ હૈ
મેરે શૌ ક\-એ\-ખાના ખરાબ કો, તેરી રહગુઝર કી તલાશ હૈ

મેરે નામુરાદ જુનૂન કા હૈ ઇલાજ કોઈ તો મૌત હૈ
જો દવા કે નામ પે ઝહર દે ઉસી ચારાગર કી તલાશ હૈ

તેરા ઇશ્ક હૈ મેરી આરઝૂ, તેરા ઇશ્ક હૈ મેરી આબરૂ
દિલ ઇશ્ક જિસ્મ ઇશ્ક હૈ ઔર જાન ઇશ્ક હૈ
ઈમાન કી જો પૂછો તો ઈમાન ઇશ્ક હૈ
તેરા ઇશ્ક હૈ મેરી આરઝૂ, તેરા ઇશ્૘ હૈ મેરી આબરૂ,
તેરા ઇશ્ક મૈં કૈસે છો૜ દૂઁ, મેરી ઉમ્ર ભર કી તલાશ હૈ

ઇશ્ક ઇશ્ક તેરા ઇશ્ક ઇશ્ક …

યે ઇશ્ક ઇશ્ક હૈ ઇશ્ક ઇશ્ક, યે ઇશ્ક ઇશ્ક હૈ ઇશ્ક ઇશ્ક

જાઁસો૛ કી હાલત કો જાઁસો૛ હી સમઝેગા
મૈં શમા સે કહતા હૂઁ મહફિલ સે નહીં કહતા ક્યોંકિ
યે ઇશ્ક ઇશ્ક હૈ ઇશ્ક ઇશ્ક, યે ઇશ્ક ઇશ્ક હૈ ઇશ્ક ઇશ્ક

સહર તક સબકા હૈ અંજામ જલ કર ખાક હો જાના,
ભરી મહફિલ મેં કોઈ શમ્મા યા પરવાના હો જાએ ક્યોંકિ
યે ઇશ્ક ઇશ્ક હૈ ઇશ્ક ઇશ્ક, યે ઇશ્ક ઇશ્ક હૈ ઇશ્ક ઇશ્ક

વહશત\-એ\-દિલ રસ્મ\-ઓ\-દીદાર સે રોકી ના ગઈ
કિસી ખંજર, કિસી તલવાર સે રોકી ના ગઈ
ઇશ્૘ મજનૂ કી વો આવાઝ હૈ જિસકે આગે
કોઈ લૈલા કિસી દીવાર સે રોકી ના ગઈ, ક્યોંકિ
યે ઇશ્ક ઇશ્ક હૈ ઇશ્ક ઇશ્ક, યે ઇશ્ક ઇશ્ક હૈ ઇશ્ક ઇશ્ક

વો હઁસકે અગર માઁગેં તો હમ જાન ભી દેદેં,
હાઁ યે જાન તો ક્યા ચીઝ હૈ ઈમાન ભી દેદેં ક્યોંકિ
યે ઇશ્ક ઇશ્ક હૈ ઇશ્ક ઇશ્ક, યે ઇશ્ક ઇશ્ક હૈ ઇશ્ક ઇશ્ક

યે ઇશ્ક ઇશ્ક હૈ ઇશ્ક ઇશ્ક, યે ઇશ્ક ઇશ્ક હૈ ઇશ્ક ઇશ્ક
ઓ\-અંદાઝ સે કહતે હૈં કિ જીના હોગા,
ઝહર ભી દેતે હૈં તો કહતે હૈં કિ પીના હોગા
જબ મૈં પીતા હૂઁ તો કહતેં હૈ કિ મરતા ભી નહીં,
જબ મૈં મરતા હૂઁ તો કહતે હૈં કિ જીના હોગા

મઝહબ\-એ\-ઇશ્ક કી હર રસ્મ ક૜ી હોતી હૈ,
હર કદમ પર કોઈ દીવાર ખ૜ી હોતી હૈ
ઇશ્ક આઝદ હૈ, હિંદૂ ના મુસલમાન હૈ ઇશ્ક,
આપ હી ધમર્ હૈ ઔર આપ હી ઈમાન હૈ ઇશ્ક
જિસસે આગાહ નહી શેખ\-ઓ\-બરહામન દોનો,
ઉસ હ૘ી૘ત કા ગરજતા હુઆ ઐલાન હૈ ઇશ્ક

ઇશ્ક ના પુચ્છે દીન ધરમ નૂ, ઇશ્ક ના પુચ્છે જાતાઁ
ઇશ્૘ દે હાથોં ગરમ લહૂ વિચ, ડુબિયાં લખ બરાતાઁ
કે … દે ઇશ્ક

રાહ ઉલ્તઝ કી કઠિન હૈ ઇસે આસાઁ ના સમઝ
યે ઇશ્ક ઇશ્ક હૈ ઇશ્ક ઇશ્ક, યે ઇશ્ક ઇશ્ક હૈ ઇશ્ક ઇશ્ક

બહુત કઠિન હૈ ડગર પનઘટ કી
અબ ક્યા ભર લાઊઁ મૈ જમુના સે મટકી
મૈ જો ચલી જલ જમુના ભરન કો
દેખો સખી જી મૈ જો ચલી જલ જમુના ભરન કો
નંદકિશોર મોહે રોકે ઝા૜ોં તો
ક્યા ભર લાઊઁ મૈ જમુના સે મટકી
અબ લાજ રાખો મોરે ઘૂઁઘટ પટ કી

જબ જબ કૃષ્ણ કી બંસી બાજી, નિકલી રાધા સજ કે
જાન અજાન કા માન ભુલા કે, લોક લાજ કો તજ કે
જનક દુલારી બન બન ડોલી, પહન કે પ્રેમ કી માલા
દશર્ન જલ કી પ્યાસી મીરા પી ગઈ વિષ કા પ્યાલા
ઔર ફિર અરજ કરી કે
લાજ રાખો રાખો રાખો, લાજ રાખો દેખો દેખો,
લાજ રાખો રાખો, હે હે હે,
લાજ રાખો રાખો, હે હે હે,

5 responses to “ના તો કારવાઁ કી તલાશ હૈ,

 1. મનસુખલાલ ગાંધી December 14, 2016 at 9:37 PM

  સરસ કવ્વાલી છે.

  Liked by 1 person

 2. pravinshastri May 9, 2014 at 6:49 AM

  અરે! વાહ આતાજી. મને ગમ્તી ક્વ્વલી આપને પણ ગમી. હવે મારી તબિયત સારી છે. હજુ વીકનેશ ઘણી છે. ધીમે ધીમે ઓલરાઈટ થઈ જઈશ.
  પ્રવીણના સાદર વંદન.

  Like

 3. aataawaani May 9, 2014 at 12:03 AM

  શાસ્ત્રીભાઈ
  તમે મારી માનીતી કવ્વાલી સંભળાવી તમારો આભાર

  Like

 4. snehkumar shukla/kumarbhai May 3, 2014 at 9:55 PM

  I LIKE THIS SONGS VERY MUCH SINCE I HAVE SEEN THIS MOVIE IN MY ENGG.COLLEGE DAYS AT AHMEDABAD

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: