રુના લૈલા – દમાદમ મસ્ત કલંદરની મ્યુઝિક મસ્તી

ભાગ્યે જ કોઈ સંગિતપ્રેમી એવું હોય કે જેણે આ સૂફી ગીત ન સાંભળ્યું હોય. આ અનેક વાર અનેક ગાયકોએ ગાયું છે. રુના લૈલાનો ભાગ્યે જ કોઈ પ્રોગ્રામ એવો હોય કે જેમાં એણે આ મસ્ત કવ્વાલી ગાઈ ન હોય. તો માણો એક વાર વધારે દમાદમ મસ્ત કલંદર.
From Wikipedia, the free encyclopedia
“Dama Dam Mast Qalandar”
Qawwali

Dama Dam Mast Qalandar is a spiritual song.[1] It is a kalaam in Punjabi by Sufi Saint Baba Bulleh Shah a few centuries ago in honour of the most revered Sufi Saint of Sindh, Shahbaz Qalandar of Sehwan Sharif, near Larkana, Pakistan, who worked for Hindu-Muslim unity in Sindh. It was made widely popular by many Pakistani and Indian singers and composers like Noor Jahan, Ustad Nusrat Fateh Ali Khan, Abida Parveen, Sabri Brothers, Wadali brothers, Shankar-Ehsaan-Loy, Mika Singh, Reshman and mostly by Runa Laila a singer of Bangladesh. It is said that the kalaam/qawwali was adapted from the original prayer by Amir Khusrow and was then modified completely by Bulleh Shah. Apparently, Bulleh Shah gave an entirely different colour to the qawwali and added verses in praise of Hazrat Lal Shahbaz Qalandar. Bulleh Shah’s version of the qawwali gives it a large tint of Sindhi culture.

This poem later was modified by Hindu Sindhis to, “O Lal Meri Pat Rakhiyo Bala Jhule lalan…..” to praise Hindu mystic Jhulelal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: