ઘણા વખત પછી આતા પાછા હાદ પર….

૯૪ ના આતા ૭૫ના લાગે. તો સુરેશભાઈ કેટલાના લાગે?

હાસ્ય દરબાર

૯૫ વરસ અને હજુ બેટિંગ/બોલિંગ ચાલુ છે; એવા આપણા બુઝુર્ગ મિત્ર ( સોરી! ભુલ્યો …. બાળક મિત્ર) ઘણા વખત બાદ એમનો સ્વાનુભવ લઈને આવ્યા છે….

      વરસો પહેલા હું  એક  ડોક્ટરને મળ્યો. તે બંગાળી  હિંદુ હતો. તેની વાઈફ  પાકિસ્તાનના  પંજાબની  મુસલમાન હતી  છટાદાર  ઉર્દુ બોલતી હતી.  તેણે મારી ઉમર  જાણ્યા  પછી તે બોલી,”  मश्शा अला ”  અને મને વણમાગી  સલાહ આપી કે,

“તમે  કોઈને તમારી સાચી ઉમર ન કહેતા  કોઈની તમને નજર લાગી જશે.” 

—-

     એક દિવસ મને  મિત્ર લોટવાલા  મેક્ષિકો લઇ ગયો.  ત્યાં  મને અમારા ટેક્ષી  ડ્રાઈવરે મારી ઉમર પૂછી.  મને  આ વખતે  माशा  अला  કહેવા વાળી ડોક્ટરની વહુ યાદ આવી  એટલે મારે ડ્રાઈવરને  મારી ઉમર 75 કહેવી હતી; પણ ભૂલમાં મારાથી 65 કહેવાઈ ગઈ. તો ડ્રાઈવર બોલ્યો,” વિટામીન  ખાતા જજો . 70 ના હો એવા લાગો છો .

View original post

One response to “ઘણા વખત પછી આતા પાછા હાદ પર….

 1. aataawaani February 19, 2015 at 7:48 PM

  ગજબની સંગીત પ્રેમ સગાઈ કહેવાય
  સોરઠની શેણી વિજાણંદ ની આવી પ્રેમ કહાણી છે . શેણી વિજાણંદ નાં જંતર ઉપર મોહિત થઈને વિજાણંદને દિલ દઈ બેઠી હતી .
  વિજાણંદની વરમાળ નર બીજાને નાખું નઈ
  મર મેલાડીયો હોય પણ વર મારો વિજાનણદો

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: