(૪૬૬) “માધુરી દીક્ષિત (સિનેતારિકા)” : પ્રૉફેસર મુકેશ રાવલનાં અંગ્રેજી કાવ્યો – ભાવાનુવાદ અને રસદર્શન (૩)

William’s Tales (Bilingual Multi Topic Reads)

Madhuri Dixit

Beauty and sweetness compete to sit
on the heavenly curve of her lip’s rim.
Even wind dare not whistle at her feet
she commands respect in the dream.

She sees and smiles and makes her way
Brings the spring at the soul’s bay
Like lightening in rain she keeps the pace
Quenches the thirst through godly face

A queen that wears the necklace of charm
And sways like the golden wheat in the farm
Venus in disguise steals hearts from screen
Through steps of dance let lookers scream

Deity of dance and smile personified
She takes at glance the world in her stride

-Mukesh Raval

(Courtesy: ‘Pots of Urthona’ – A Collection of Poems)

માધુરી દીક્ષિત (સિનેતારિકા)

નિજ લાવણ્ય અને માધુર્ય  સ્પર્ધતાં એકમેકને, બિરાજવા કાજે,
એ  લલિતાંગી  લલના તણા અધર-રેખના  દિવ્ય વળાંક  ઉપરે.

મારુત પણ ફફડે, ના સૂસવે, તેણીના કદમો સમીપે
વળી એ જે સ્વપ્ન મહીં પણ  નિજ…

View original post 913 more words

3 responses to “(૪૬૬) “માધુરી દીક્ષિત (સિનેતારિકા)” : પ્રૉફેસર મુકેશ રાવલનાં અંગ્રેજી કાવ્યો – ભાવાનુવાદ અને રસદર્શન (૩)

 1. Madhavi Majmudar March 20, 2015 at 9:06 PM

  This poetry is very nice and touching,enjoyed a lot,thanks.

  Sent from my iPad Madhavi Majmudar 102 Shalin Vrajdham Mandir Road Manjalpur Baroda 390011 Phone:: 09974042104 Landline:: 0265-2662104

  >

  Liked by 1 person

 2. Vinod R. Patel February 27, 2015 at 10:57 AM

  લોકોના હૃદયની ધક ધક ગર્લ માધુરી દીક્ષિતના લાવણ્ય ઉપર એક અંગ્રેજી કાવ્ય અને એનો શ્રી

  વલીભાઈએ કરેલો સુંદર કાવ્યાનુવાદ અને એવો જ રસાસ્વાદ વાંચી કહેવાઈ જાય વાહ વલીભાઈ

  , વાહ મુકેશભાઈ ! યુવાનથી વૃદ્ધ સૌ માધુરીની મોહ જાળમાં !

  નામ છે માધુરી એનું ,વરસાવે છે માધુર્ય ચોમેર,

  એક ચિત્રકાર ને ગાંડો કર્યો,એવું છે એનું સૌન્દર્ય .

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: