( 691 ) પતી-પત્ની સંબંધો ઉપરની થોડી રમુજ ……(હાસ્ય યાત્રા )

વિનોદ વિહાર

પતી-પત્ની વચ્ચે રચાએલી સંબંધોની જાળ ખુબ નાજુક હોય છે.સ્ત્રી અને પુરુષ સંસાર રથનાં બે પૈડાં છે . હાસ્ય કલાકાર શાહબુદ્દીન રાઠોડ કહે છે એમ જો સંસાર રથનાં બે પૈડાં એક સરખાં હોય તો સંસાર રથ બરાબર સરખી ગતિએ ચાલ્યા કરે પણ નાનાં મોટાં હોય તો અવાજ કરતો ધીમી ગતિએ ચાલે.

જેમ બધા પુરુષો એક સરખા સ્વભાવના નથી હોતા એમ  બધી સ્ત્રીઓ પણ એક સરખા સ્વભાવની નથી હોતી. સ્ત્રીઓને પુરુષો વિષે કૈક કહેવાનું હોય છે તો પુરૂષોને સ્ત્રીઓ વિષે કૈક કહેવાનું હોય છે.

પતી-પત્નીના સંબંધોને ઉજાગર કરતી  ઘણી રમુજો -જોક્સ -કાર્ટુન -ચિત્રો વી. સોસીયલ મીડિયા, અખબારો અને ઇન્ટરનેટમાં ફરતાં રહે છે .આપણા જાણીતા કાર્ટુનીસ્ટ  અને મારા ફેસ બુક મિત્ર શ્રી મહેન્દ્ર શાહનું આ છે એક મજાનું મારા પેજ ઉપર મુકાએલું કાર્ટુન .

Cartoon-m.shah

 એક નેટ મિત્રએ ઈ- મેલમાં ફોરવર્ડ કરેલ એક મજાની જોક વાંચી જે અંગ્રેજીમાં હતી. આ જોકનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરીને અત્રે પ્રસ્તુત છે. 

ભગવાન પણ ત્રાહિ મામ પોકારી ગયા…

View original post 487 more words

One response to “( 691 ) પતી-પત્ની સંબંધો ઉપરની થોડી રમુજ ……(હાસ્ય યાત્રા )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: