સોચનાલય??

2 responses to “સોચનાલય??

 1. Madhavi Majmudar April 24, 2015 at 8:29 AM

  Sir,given ideas are very good,only thing is its implementation is difficult,such matters is to be taken seriously.we people in our family,morning newspaper is a must,we cannot enjoy that day,reading habits,either papers or books has to be cultivated,today I never get any good story books or such reading material is not available in the book store,that is really sad,hope for the best,thanks for creating aver ness about Sochnalay.

  Sent from my iPad
  Madhavi Majmudar
  102 Shalin Vrajdham Mandir Road
  Manjalpur Baroda 390011
  Phone:: 09974042104
  Landline:: 0265-2662104

  >

  Like

 2. સુરેશ April 11, 2015 at 11:46 AM

  ત્યાંથી કોપી પેસ્ટ !

  સચ્ચિદાનંદ સ્વામી …. મારી મુક્તિના માર્ગના પહેલા ગુરૂ !
  તેમનો પરિચય…
  https://sureshbjani.wordpress.com/2007/01/11/satchidanand-swami/
  એમનું એક જ વ્યાખ્યાન અહીં ( ડલાસમાં સાંભળ્યું હતું- અને મારો ભજન/ જાપનો નિત્યક્રમ અભરાઈએ ચઢાવી દીધો – અને રેશનાલિઝમના મારગે ચઢી ગયો.
  એમની બીજી, બહુ જ અગત્યની વાત.
  ભારતમાં જરૂર મંદિરોની નહીં – સ્વચ્છ જાજરૂની છે.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: