જળસમાધિ

સાંપ્રત સાહિત્ય જગતમાં જે ખાસ નામો વારંવાર સાંભળવા મળે છે અવા એક પીઢ સાહિત્યકાર શ્રી વલીભાઈ મુસાની એક વાર્તા  એમના આભાર સહિત મિત્રો માટે રજુ કરું છું. ૧૯૫૫ થી ‘૬૫ના સમય દરમ્યાન નવોદિતો માટે ચાંદની, સવિતા અને નવવિધાન જેવા માસિકો પ્રવેશ દ્વાર સમા બન્યા હતાં . મેં  પણ હાઈસ્કુલના વર્ષોમાં મારી શરૂઆત નવવિધાન વાર્તા માસિકથી કરી હતી. વલીભાઈની આ સરસ વાર્તા ૧૯૬૫ના “સવિતા” અંકમાં પ્રકાશીત થઈ હતી. આજે પણ મારા વાર્તા રસિક મિત્રોને વાંચવા ગમશે એની મને ખાત્રી છે.

****

Valibhai Musa

વલદાનો વાર્તાવૈભવ

A very brief background of this story is that I was very enthusiastic of getting my stories published in some Gujarati Magazines at my age of 20. In those days, a Gujarati monthly Magazine ”Savita” was being published from Bombay publishing exclusive Gujarati short stories. Every year, this magazine arranged a ‘Story Competition’ for having good stories for their Magazine. For two or three years, I participated in this competition; and lastly this “Jal-samaadhi” was selected not as any prize-winner, but as one of the best stories next to first three in the year 1965. In this way, my dream came true and I got inspiration to proceed on in this field of literature with its print publication.

Critics may find this story not meeting with the standard and form of the present Gujarati short story; but if they evaluate it in context to that particular year, I think, they…

View original post 3,985 more words

One response to “જળસમાધિ

  1. Vimala Gohil March 10, 2016 at 3:19 PM

    પરસ્પરની લાગણિઓઓના તાણાવાણાથી ગુંથાયેલ સુંદર વાર્તા. સરસ બોધ આપી જતો અંત.
    જે વાંચતા લોકબોલીમાં કહેવાતું હોય છે કેઃ સારા કામમાં સો વિઘન” માટે “શુભશ્ય શીઘ્રમ” કરવું એવો સરસ બોધ આપી જતો અંત.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: