ફૂડીપણું એ કાંઇ ખાવાના ખેલ નથી…/ પરેશ પ્ર વ્યાસ

Thali

 

શું ખાવું, કેટલું ખાવું, ક્યારે ખાવું, કેમ ખાવું, શું ન ખાવું, કેમ ન ખાવું, ક્યારે ન ખાવું, ખાઈને મરવું, ખાધા વગર મરવું……..ખાવું, ખાવું અને ખાવું.

ડોક્ટરોની સલાહ, ન્યુટ્રીશીયનોની સલાહ,  ડાયેટિશીયનોની સલાહ, ધર્મગુરુઓની સલાહ, વડીલોની સલાહ, નાનેરાઓની સલાહ, ઘરવાળાઓની સલાહ, ઘરવાળીઓની સલાહ…….સલાહ, સલાહ અને સલાહ. મોજથી ખાનાર, મનભાવન ખોરાક ખાનાર ખાઉધર – ફૂડી થવું પણ સહેલું નથી. એક વાંચવા જેવો, શ્રી પરેશ વ્યાસનો લેખ પ્રજ્ઞા બહેન વ્યાસના આભાર સહિત આપ વાચકો માટે રજુ કરું છું આશા છે કે ભોજનપ્રિય મિત્રોને તો ગમશે જ.

નીરવ રવે

00

શીદને કરું એકાદશી, શીદ ત્રીજે ટંક ખાઉં રે ?

નાથ મારાનાં નેણાં નીરખી,

હું તો પ્રેમનાં ભોજન પાઉં રે. – દાસી જીવણ

આમ જુઓ તો પ્રેમનાં ભોજન અને ભોજનનાં પ્રેમ વચ્ચે કોઇ ભેદ નથી. ભક્તિ અને રક્તિ એક જ હોઇ શકે. 1984માં બે પત્રકારો એન બાર અને પૌલ લેવીએ ‘ધ ઓફિસિયલ ફૂડી હેન્ડબૂક’ પ્રકાશિત કરી એનાં આમુખમાં ફૂડી(FOODIE)ની વ્યાખ્યા આપતા લખ્યું કે ફૂડી એટલે ખાવાનામાં ખૂબ ખૂબ ખૂબ રસ દાખવનાર. ‘ઇન્ડિપેન્ડટ’ અખબારમાં રોબર્ટો ફ્રેડમેન લખે છે કે આજે કોઇને ફૂડી કહેવું એનાં અપમાન કરવા જેવું છે. પણ શબ્દ જ્યારે

સર્જાયો ત્યારે એવું નહોતું. શું સારું સારું ખાવું એ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ છે? જરા ય નહીં. હા, સારુંસરખું ખાવું એ બિનજામીનપાત્ર ગંભીર ગુનો છે ! પણ સારું ખાવું, મજેદાર ખાવું, આંગળા ચાટતા ચાટતા ખાવું, સિસકારા બોલાવતા બોલાવતા ખાવું એ ગુનો ન જ હોઇ શકે. ખાવા માટે જીવવું એ ય પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ જ છે. સવાલ માત્ર ક્વૉંન્ટિટીનો છે. થોડા જથામાં જીભનાં ચટાકા…

View original post 396 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: