Republic Day Mashup – Made in China – Factory of the World – Devi Shetty & Heart Surgery in India

"સુરતી ઉંધીયુ"

slide1slide2

.

Republic Day Mashup – All Music created using Mouth Only

.

Made in China – Factory of the World

આપણે ત્યાં બધાને હક્કો જોઈએ છે પણ ફરજ નથી બજાવવી. તે જ રીતે માલિકોને ટૂંક સમયમાં ધનવાન બનવું છે. આપણે ત્યાં હડતાલો, કામ વખતે ગપ્પા મારવા, કામમાં ગુટલી મારવી જેવી વસ્તુઓ તમને પશ્ચિમના દેશો અને ચાઈનામાં નહિ જોવા મળે. જો તમે બરાબર કામ નહિ કરો કે બીજી ગરબડ કરો તો તરત જ તમને કાઢી મુકવામાં આવે છે. ઇન્ડીયામાં તમે કહો કે હું અમેરિકામાં બેંકમાં કામ કરું છું કે પોસ્ટમાં કામ કરું છું એટલે ઇન્ડીયામાં રહેતા લોકોને તરત જ મગજમાં ઝબરકારો થશે કે એ સરકારી નોકરી સારી. હકીકતમાં એ નોકરીઓ અહિયાં સરકારી નથી. સરકારી નોકરીઓમાં પણ ખાનગી નોકરી જેવા જ કાયદા હોય છે. જો ખરાબ કામ કરતો હોય અને કાઢવો હોય તો યુનિયનના લીડરને બોલાવીને તેની સામે નોટીસ આપવામાં આવે અને બીજી કે ત્રીજીવાર થાય એટલે તેને નોકરી પરથી કાઢી મુકવામાં…

View original post 57 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: