સેન્સીટિવ કાવ્ય

આંખોને કહ્યું…એક સરસ મજાનું કાવ્ય રિબ્લોગ કર્યું છે . માણવાનું ચૂકશો નહિ.

MukeshRaval

આંખો એ કહ્યુ હોઠ ને.
સુંદરતા તો અમેય પિધી છે
રુપ પર નજરતો રાખ
હોઠ થયા શરમથી ખાક..
ને કહ્યુુ સાંભળ હે આંખ
અશ્રુ ને તારા અમે ચાખ્યા
જરા બે હોઠ ની શરમ તો રાખ
આ સાંભળી સરવા થયા કાન
સુગંધને અમે સાંભળી છે
સુંઘ્યા તમે ગીતોને કદી?
નાક ફુલાવી બોલ્યુ નાક
કામ મારુ કરે મ્હોં , તો મારો શું વાંક?
જો હું ના રહુ તો આબરુ તમારી ખાક…..
મરક મરક મરકે “મગજ”
શીદને ઝગડો છો તમે? મારા વિના સહુ રાંક
04/05/2017

View original post

2 responses to “સેન્સીટિવ કાવ્ય

 1. pragnaju April 7, 2017 at 10:57 PM

  શીદને ઝગડો છો તમે? મારા વિના સહુ રાંક
  મગજ મા બ્રહ્માંડદર્શન થાય

  Liked by 1 person

 2. Vinod R. Patel April 6, 2017 at 2:29 PM

  સરસ કલ્પના . શરીરનાજુદા જુદા અંગોનો સંવાદ રચી સરસ કાવ્ય બનાવ્યું !

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: