આપને સપ્રેમ ભેટ-શ્વેતાની ઈ આવૃત્તિ

મારા વાચક મિત્રો, મારી નવલકથાની ઈ આવૃત્તિ આપ નીચે ક્લિક કરી ડાઉન્લોડ કરી શકો છો. આશા છે કે સળંગ વાંચન માટે આપને અનુકૂળતા રહેશે.

શ્વેતા ઈ આવૃત્તિ (2)

 

2 responses to “આપને સપ્રેમ ભેટ-શ્વેતાની ઈ આવૃત્તિ

 1. pravinshastri August 1, 2017 at 11:21 PM

  વિનોદભાઈ આપનો ખૂબખૂબ આભાર,

  Like

 2. Vinod R. Patel August 1, 2017 at 10:45 PM

  મારા બ્લોગ વિનોદ વિહાર ની નીચેની લીંક પર ક્લિક કરીને પણ પ્રવીણભાઈના પુસ્તક ‘શ્વેતા ‘
  ની ઈ- આવૃત્તિ -ઈ-પુસ્તક – વાંચી શકાશે.

  https://vinodvihar75.wordpress.com/2017/07/26/%E0%AA%B6%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AB%87%E0%AA%A4%E0%AA%BE-%E0%AA%B6%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%80-%E0%AA%AA%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%B5%E0%AB%80%E0%AA%A3-%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A4/

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: