રિવર્સલ ઈ આવૃત્તિ

અમેરિકાના અનોખા પરિવારની મસ્તીભરી નાટ્યાત્મક વાર્તા

REVERSAL1

પટેલબાપાનું રિવર્સલ

વાંચવા માણવા નીચે ક્લિક કરી ડાઉનકોડ કરો

રિવર્સલ ઈ આવૃત્તિ

3 responses to “રિવર્સલ ઈ આવૃત્તિ

 1. Mansukhlal Gandhi August 17, 2017 at 12:43 AM

  બહુ સરસ કામ કર્યું,

  Like

 2. pravinshastri August 15, 2017 at 10:26 PM

  વિનોદભાઈ આપની લાગણીનો હું ઋણી છું. આભાર શબ્દ ઘણો જ વામણો પડે.

  Like

 3. Vinod R. Patel August 15, 2017 at 10:22 PM

  બહુ સરસ કામ કર્યું  મારા બ્લોગના મિત્રોની ઈ-બુકો ના પેજમાં આ ઈ-બુક પણ ઉમેરી દીધી.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: