1 ટીકા (+add yours?)

 1. pragnaju
  મે 27, 2018 @ 17:42:23

  ‘માનસી , માનસિક રીતે બીમાર વ્યક્તિ હોવાથી સજાને પાત્ર બનતી નથી અને આ જાણી જોઇને કરેલું કૃત્ય નથી તેવા નિર્ણય પર આવી , શોભનાબેનને કોર્ટ ને ગુમરાહ કરવા માટે સજા થઇ શકે છે આવું ફરી કરશો નહિ કહી છોડી મુક્યા .
  સામાન્ય રીતે આવા કારણો સામાન્ય રીતે અપાય છે જ પણ આ વખતે સફળતા માટે ધન્યવાદ

  Liked by 1 person

  જવાબ આપો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,141 other followers

Please Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,141 other followers

%d bloggers like this: