પ્રવીણકાન્ત શાસ્ત્રીની વાર્તા-૧૨-“વાડકી વ્યવહાર”

દાવડાનું આંગણું

(૧૨) “વાડકી વ્યવહાર”

‘મોટાભાઈ, તમારી તબીયત તો સારી છેને? કેમ કાંઈ બોલતા નથી. સવારથી તમે કશું ખાધું પણ નથી બસ માળા લઈને જ બેસી રહ્યા છો.’

મોટાભાઈ એટલે ડો. ભાવિન ભટ્ટ્ના ચોપ્પન વર્ષીય મોટાભાઈ ભાલચંદ્ર. બે દિવસથી બસ રૂમમાં જ ભરાઈને જપ કરતા હતા કે દિવાલ સામે તાકી રહેતા હતા. ભાવિન અને તેની ડોકટર પત્ની સુરભીને ચિંતા થતી હતી. મોટાભાઈ ને એકદમ શું થયું? મોટાભાઈ એટલે એટલે ભાવિનના ભગવાન.

‘ભઈલા, મને એમ લાગે છે કે મારાથી આ દેશમાં હવે ના રહેવાય. હું પાછો આપણા દેશ ભેગો થઈ જાઉં’

કેમ મોટાભાઈ અમારાથી કાંઈ ભૂલ થઈ છે? અમને છોડીને ચાલ્યા જવાનો તમને વિચાર જ કેમ આવ્યો? સુરભીએ તો જેઠ ના ખભા પર માથું નાંખી રીતસર રડવા માંડ્યું.

દીકરી રડવાનું બંધ કર. મારી વાત સાંભળ. મને તમારી આગળ વાત કહેતાં પણ શરમ સંકોચ નડે છે. જીભ નથી ઉપડતી. બસ તમારો કોઈ વાંક વાંધો નથી. આ દેશની હવાની મને આડ અસર નડે છે. ચાલો…

View original post 1,172 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: