પ્રવીણકાન્ત શાસ્ત્રીની વાર્તા-૧૩-“રિયાલિસ્ટિક સમજૌતા”

દાવડાનું આંગણું

(૧૩) “રિયાલિસ્ટિક સમજૌતા”

આધુનિક ક્ષમતાઅનેસંસાર સમતોલન

‘કાલે સાંજે કનક આવશે. બિચારો એની રખડપટ્ટીમાં સરખું ખાવા યે પામતો નથી. કાલે તો એને માટે બાસુદી બાળવાની છે. બહારનું ખાય પણ મારા હાથનું જ એને તો વધારે ભાવે છે.’

‘બહારનું ખરાબ હોય તો પણ સ્વાદિષ્ટ હોય એવું તો કનક જાતે જ કહેતો હતો.’  પણ મનિષના મનમાં બોલાયલા સ્વગત શબ્દો હોઠ બહાર ન આવ્યા.

કેયા, મારે માટે તો તું પણ બહારનું ભાવતું ભોજન છે. પણ હવે તારું રસોઈગૃહ તેં મારે માટે સદાને માટે બંધ કર્યું,’

‘મનિષ, મેં બે વખત તારી સાથે ભાન ભુલીને મારી જાતને તને સમર્પિત કરી દીધી હતી. એકવાર નહીં પણ બે વાર. એ માટે હું મારી જાતને અત્યાર સુધી માફ કરી શકી નથી.’

‘કેયા, મિત્રદ્રોહનો રંજ મને પણ સતાવે છે. મેં મારી તો બે વ્હાલી વ્યક્તિનો વિશ્વાસ ભંગ કર્યો. એકતો મારા જીગરજાન  દોસ્ત કનકનો અને મારી મધુનો.

‘કેયાહવે મેં મારી…

View original post 1,652 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: