જિપ્સીની ડાયરી – નવેસરથી

વાહ્લા મિત્રો,
ઘણાં જ લાંબા સમય પછી આપની સાથે વાત કરી રહ્યો છું. આંખ અને આંગળાની મુશ્કેલીને કારણે વાર્તાઓ લખવાનું લગભગ બંધ થઈ ગયું હતું. અ ન્ય બ્લોગ મિત્રો સાથે પણ સંબંધ કપાઈ ગયો હતો. દરમ્યાન એક વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં પ્રેમાળ અને હિતેચ્છુ બ્લોગમિત્રો પણ વિદાય થયા.
આજથી બરાબર નવ વર્ષ પહેલાં પહેલી એપ્રિલે મેં મારો બ્લોગ શરૂ કર્યો હતો. એના સશક્તિકરણની શરૂઆત પરમ અને વડીલમિત્ર શ્રી. કેપ્ટન નરેંદ્ર ફણસીજીની “જિપ્સીની ડાયરી નવેસરથી” દ્વારા કરું છું. એમની લિન્ક પર ક્લિક કરવાથી એમની વાતો વાંચી શકાશે. આપના પ્રતિભાવોની અપેક્ષા.

Captnarendra's Weblog

પ્રસ્તાવના

૨૦૦૮ની સાલમાં શરૂ થયેલ જિપ્સીનો પ્રવાસ અચાનક થંભી ગયો હતો. સિગરામના અશ્વ થાકી ગયા હતા. છેલ્લો પડાવ નાખવાનો સમય આવી ગયો હતો. યોગ્ય સ્થાનની તલાશ હતી અને સ્થાન મળી પણ ગયું. મારા અશ્વ ‘મેઘ’ અને ‘સુગ્રીવ’ને હવે આરામ આપ્યો છે. નજીકમાં ચરી રહ્યા છે. અહીં છે જિપ્સીનો સિગરામ, અંતરમાં રહી છે જુની યાદો અને એક હાકના અંતર પર રહે છે તેના પ્રિયજનો અને મિત્રો. તેમાંના એક મિત્ર – શ્રી. પ્રવીણકાંત શાસ્ત્રીએ આગ્રહ કર્યો. ‘ડાયરી’ને ફરી સજીવન કરો. તમારી વાતો ભલે જુની રહી, પણ તેનો સંદર્ભ, તેની છાયા આજના યુગના પરિપેક્ષમાં એટલી જ અસરકારક છે, તે સમયે જે ઘટનાઓ થઈ તેનું ઊંડાણ અને દૂરગામી પરિણામોનું વિવરણ તે સમયે કરી શકાયું નહોતું. સમાજમાં તે સમયે “શા માટે થયું” તેના કરતાં  “શું થયું” જાણવાની ઈચ્છા વધુ હતી. હવે નવા વાચક જુના પ્રસંગોને ઊંડાણથી જાણવા માગે છે, કેમ કે તેમની અસર, તેની ઝાળ હજી પણ વર્તાય છે – કેટલીક તો વધુ ઉગ્રતાથી. જે વાતો…

View original post 237 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: